Sản phẩm

Sản phẩm

Sắp xếp:


Alkixen (Crizotinib) 250mg

- Tên thuốc: Alkixen - Thành phần: Crizotinib - Viên nang: 250 mg - Đóng gói: 60 viên/hộp - Nhà sản xuất: Everest Pharmaceuticals Ltd. - Xuất xứ: Bangladesh               

Thuốc Tagrix 80mg

Tên thương mại: Tagrix 80mg Thành phần: Osimertinib Hàm lượng: 80mg Dạng: Viên nén Đóng gói: Hộp chữ nhật 30 viên Nhà phân phối: Beacon Pharma Ltd  

Thuốc IRESSA 250 mg

Tên thương mại: IRESSA 250mg Thành phần: Gefitinib  Dạng: Viên nén bao phim Nhà sản xuất: AstraZeneca

Thuốc Osimert 80mg

Tên Thuốc: Osimert 80mg Thành phần: Osimertinib 80mg (dạng viên nén) Hộp: 30 viên nén Nhà sản xuất: Everest Pharmaceuticals Ltd., Xuất xứ: Bangladesh

Thuốc Lorbrexen (Lorlatinib) 100mg

- Tên thuốc: Lorbrexen - Thành phần: Lorlatinib - Viên nén: 100 mg - Đóng gói lọ/hũ: 30 viên (Đủ dùng cho 1 tháng điều trị) - Nhà sản xuất: Everest Pharmaceuticals Ltd. - Xuất xứ: Bangladesh.

Thuốc Crizonix 250mg

- Tên thương hiệu: Crizonix 250mg - Thành phần: Crizotinib 250mg - Hàm lượng: 250mg - Dạng: Viên con nhộng - Đóng gói: Hộp 60 viên - Nhà sản xuất: Beacon Pharmaceuticals Limited... - Xuất sứ: Bangladesh.


Hiển thị 1 - 6 / 56