Chất lượng cuộc sống bệnh nhân được cải thiện; Thời gian sống trung bình bệnh không tiến triển (PFS) nhờ điều trị bước đầu bằng Osimertinib trong ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) có đột biến EGFR

17/10/2019

Ngày 16 tháng 7 năm 2019

          Osimertinib là thuốc ức chế tyrosine kinase thế hệ thứ ba (TKI)/thuốc đích thế hệ 3 bao gồm: Tagrix; Osimert; Osicent; Tagrisso....)

Sau kết quả từ thử nghiệm FLAURA giai đoạn III (NCT02296125), Osimertinib đã trở thành tiêu chuẩn chăm sóc cho bệnh nhân bị ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) có đột biến gen EGFR được điều trị bằng Osimertinib ở bước đầu. Thuốc ức chế tyrosine kinase thế hệ thứ ba (TKI)/thuốc đích thế hệ 3 này đã chứng minh sự cải thiện tỷ lệ sống bệnh không tiến triển (PFS) cho nhóm bệnh nhân này1.

Tiến sĩ James Chih-Hsin Yang là Giám đốc Học viện Ung thư và là Giám đốc Khoa Ung bướu/Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan

          Trong thử nghiệm AURA giai đoạn I, bệnh nhân được theo dõi trong một thời gian dài hơn và được phân tích về độ bền vững của các phản ứng với Osimertinib2.  Tiến sĩ Yang, chia sẻ những phát hiện, xác nhận sự cải thiện lâu dài tỷ lệ sống bệnh không tiến triển (PFS)  ở những bệnh nhân bị  ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) có đột biến EGFR khi được điều trị bằng Osimertinib bước đầu.

Trong thử nghiệm này, bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên 1:1 để nhận được 80 mg hoặc 160 mg Osimertinib. Tại thời điểm cắt dữ liệu vào ngày 1/5/2018, 11 bệnh nhân vẫn đang được điều trị. Về tỷ lệ sống bệnh không tiến triển (PFS), 14% bệnh nhân bệnh không tiến triển với 80 mg Osimertinib so với 160 mg Osimertinib là 20%, ước tính theo đường cong Kaplan-Meier.

Ngoài ra, tỷ lệ đáp ứng tổng thể là 67% cho bệnh nhân ở nhánh 80 mg87% ở nhánh 160 mg. Tại thời điểm cắt dữ liệu 3 năm, 25% bệnh nhân đáp ứng thuốc được duy trì, họ vẫn đang được điều trị và sau 4 năm, tỷ lệ này là 18%.

Đây là phân tích cuối cùng về hiệu quả và độ an toàn đối với Osimertinib được sử dụng ở bước đầu, Tiến sĩ Yang nói. Những phát hiện này rất tương đồng với những gì đã được công bố, rằng Osimertinib như một phương pháp điều trị bước đầu rất hiệu quả và có đáp ứng lâu dài, bền bỉ. Ông cũng lưu ý rằng hồ sơ độc tính cũng không thay đổi.

Trong một cuộc phỏng vấn với  Targeted Oncology, Tiến sĩ Yang, đã thảo luận về những phát hiện cập nhật từ thử nghiệm FLAURA, trong đó xác nhận đáp ứng lâu dài với Osimertinib trong điều trị bước đầu ở bệnh nhân mắc  ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) có đột biến EGFR. Ông nhấn mạnh những lĩnh vực sẽ tập trung nghiên cứu vào những năm tới cho những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) có đột biến EGFR.

          Các dữ liệu từ thử nghiệm FLAURA

Tiến sĩ Yang: Chúng tôi biết Osimertinib là một loại thuốc rất quan trọng đối với bệnh nhân bị ung thư phổi có đột biến T790M ở dòng thứ hai. Sau 4 nghiên cứu, nó cũng được sử dụng như một liệu pháp đầu tay, cho những bệnh nhân bị  ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) có đột biến EGFR với bệnh tiến triển. Thử nghiệm FLAURA có thời gian theo dõi rất ngắn, nhưng chúng tôi có một nhóm bệnh nhân đã sử dụng Osimertinib như một dòng đầu tiên trong một thời gian dài trong giai đoạn tôi nghiên cứu. Đây là những bệnh nhân từ nhóm mở rộng, 30 bệnh nhân đã nhận được 80 mg Osimertinib và 30 bệnh nhân nhận 160 mg Osimertinib như một liệu pháp đầu tiên. Chúng tôi theo dõi họ trong một thời gian dài.

Việc cắt dữ liệu này là ngày 01/5/2018. Trong nghiên cứu, nó đã được bắt đầu vào năm 2013, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã theo dõi rất lâu về kết quả của những bệnh nhân này.

Ý nghĩa lâm sàng từ những dữ liệu nghiên cứu

 

Tiên sĩ Yang:  Những gì chúng tôi muốn thấy là độ bền của phản ứng Osimertinib cho những bệnh nhân này. Nghiên cứu này đã được công bố trước đây, nhưng chúng tôi muốn theo dõi để xem liệu một số phát hiện chính có thể có một số thay đổi hay không.

Chúng tôi xác nhận rằng tỷ lệ đáp ứng rất cao ở những bệnh nhân này, cả ở nhóm 80 mg và nhóm 160 mg ở mức 67% và 87%. Độ bền của các phản ứng ở những bệnh nhân này đã rất lâu. Thời gian trung bình là khoảng 20 tháng, vì vậy điều này rất giống với những gì chúng tôi đã tìm thấy trong nghiên cứu FLAURA. Những gì chúng tôi thực sự muốn thấy là độ bền lâu dài.

Cho đến thời điểm hiện tại, tại thời điểm cắt dữ liệu, 11 bệnh nhân vẫn đang được điều trị. Tại thời điểm cắt 3 năm, 25% bệnh nhân vẫn còn sống. Ở mức cắt 4 năm, 18% bệnh nhân vẫn có phản ứng lâu bền. Về tỷ lệ sống bệnh không tiến triển (PFS), nếu chúng tôi sử dụng 3 tháng làm điểm cắt, 20% vẫn không có tiến triển và sau 4 năm 14% bệnh vẫn không tiến triển. Điều này được ước tính bởi các đường cong Kaplan-Meier. Điều này cho chúng tôi một số niềm tin rằng các loại thuốc này có thể có phản ứng rất bền trong thời gian bệnh không tiến triển, ít nhất là đối với một số bệnh nhân sử dụng Osimertinib như một liệu pháp đầu tay.

Các vấn đề quan trọng từ những phát hiện này

Tiến sĩ Yang: Đây sẽ là phân tích cuối cùng về hiệu quả và an toàn cho Osimertinib được sử dụng ở bước đầu. Những phát hiện này rất tương đồng với những gì đã được công bố, rằng Osimertinib như là một điều trị đầu tay rất hiệu quả và có thời gian đáp ứng lâu dài. Hồ sơ độc tính rất giống với những gì đã được báo cáo, chủ yếu là phát ban trên da; tiêu chảy và paronychia. Không có tác dụng phụ lâu dài hoặc không có tác dụng phụ mới được ghi nhận trong nghiên cứu này.

Mặc dù đây là phân tích cuối cùng cho tập dữ liệu này, những bước tiếp theo của kế hoạch sử dụng Osimertinib ở những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) có đột biến EGFR

Tiến sĩ YangHầu hết những bệnh nhân được điều trị bằng thuốc Osimertinib có thể có thời gian sống bệnh không tiến triển (PFS) rất dài. Cơ chế kháng Osimertinib sẽ là vấn đề nghiên cứu quan trọng nhất trong những năm tới vì Osimertinib đã trở thành phương pháp điều trị đầu tiên tiêu chuẩnChúng tôi muốn biết điều gì xảy ra với những bệnh nhân này khi bệnh tiến triển, liệu chúng tôi có thể điều trị cho họ vượt qua khi bệnh tiến triển hay liệu có một mục tiêu mới nào mà chúng tôi có thể xác định. Bằng cách sử dụng các phương pháp kết hợp trị liệu nhắm mục tiêu, chúng tôi có thể kiểm soát một số bệnh nhân này để cung cấp thuốc cho họ một thời gian không phải dùng liệu pháp hóa trị.

Rõ ràng, hóa trị sẽ là tiêu chuẩn chăm sóc cho những bệnh nhân bệnh tiến triển với Osimertinib, nhưng chắc chắn nhiệm vụ của chúng tôi là để có thêm thời gian cho những bệnh nhân này có thể tận hưởng cuộc sống.

Cho đến nay, những thông tin về cơ chế kháng thuốc đối với osimertinib? 

Tiến sĩ Yang:  Có nhiều phân tích bộ gen trên cả sinh thiết mô và phân tích bộ gen huyết tương đã được công bố. Trong khoảng 30% bệnh nhân, chúng tôi có thể tìm thấy sự khuếch đại c-MET, chúng tôi phát hiện ra các đột biến mới trong  EGFR trong đó quan trọng nhất là C797S và một số đột biến EGFR nhỏ khác. Ở một số bệnh nhân, chúng tôi có thể tìm thấy các khuếch đại HER2, nhưng chúng tôi cũng tìm thấy một số khác đã loại trừ lẫn nhau với các đột biến EGFR như  KRAS, BRAF và một số biến đổi tế bào nhỏ. Một số bệnh nhân có 2 cơ chế kháng thuốc. Đây là những vấn đề quan trọng mà chúng ta cần giải quyết trong những năm tới.

Những lĩnh vực nào khác sẽ được nghiên cứu tập trung vào những năm tới?

Tiến sĩ Yang:  Tôi nghĩ trong thời đại của liệu pháp miễn dịch, vai trò của liệu pháp miễn dịch ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) có đột biến EGFR chắc chắn là một vấn đề rất quan trọng. Chúng tôi muốn tận dụng tối đa kiến thức và các công cụ hoặc thuốc của chúng tôi để cải thiện cuộc sống của bệnh nhân. Ít nhất trong 1 nghiên cứu, sự kết hợp của hóa trị liệu, Atezolizumab (Tecentriq)Bevacizumab (Avastin). Sự phối kết hợp 4 thuốc tốt hơn so với hóa trị liệu trong 1 nghiên cứu. Nghiên cứu đó cần phải được xác nhận bởi vì đó là một nhóm nhỏ bệnh nhân.

Hiện nay, có 2 nghiên cứu lớn bổ sung hóa trị liệu vào liệu pháp miễn dịch như một phương pháp điều trị cứu cánh so với chỉ dùng hóa trị. Hy vọng, trong một vài năm nữa, chúng ta sẽ biết liệu liệu pháp miễn dịch cộng với hóa trị liệu có thể đóng vai trò nào đó ở những người thất bại với thuốc ức chế tyrosine kinase thế hệ thứ ba (TKI)/thuốc đích thế hệ 3. Và có nhiều cơ chế khác đang được khám phá ở những bệnh nhân này, vì vậy hy vọng chúng ta sẽ có thể tìm ra lý do tại sao  bệnh nhân đột biến EGFR có khối u tương đối lạnh, có nghĩa là nó có đặc tính viêm rất thấp để họ không phản ứng với điểm kiểm tra chất ức chế là tốt. Có lẽ chúng ta có thể sản xuất một số liệu pháp miễn dịch mới cho những bệnh nhân này trong tương lai. Đây là tất cả các nghiên cứu tập trung cho những năm tới.

Một trọng tâm khác là liệu pháp nhắm mục tiêu cộng với trị liệu nhắm mục tiêu. Vì chúng ta đã biết rằng một số bệnh nhân có  khuếch đại c-MET, vì vậy việc thêm thuốc ức chế tyrosine kinase thế hệ thứ ba (TKI)/thuốc đích thế hệ TKI bằng chất ức chế MET sẽ rất quan trọng. Đã có những nghiên cứu cho thấy phương pháp này là khả thi và chúng tôi có thể có phản ứng lâu dài tới 6 hoặc 7 tháng ở những bệnh nhân đã dùng thuốc ức chế tyrosine kinase thế hệ thứ ba (TKI)/thuốc đích thế hệ và sau đó nó được  khuếch đại c-MET. Các kịch bản tương tự có thể được áp dụng, sau đó, cho các  khuếch đại HER2 hoặc các đột biến mới khác mà chúng ta có thể tìm thấy ở các bệnh nhân thất bại thuốc ức chế tyrosine kinase thế hệ thứ ba (TKI)/thuốc đích thế hệ 3. 

Tài liệu tham khảo:

1. Soria JC, Ohe Y, Vansteenkiste J, et al; Điều tra viên FLAURA. Osimertinib trong bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển đột biến không được điều trị bằng EGFR. N Engl J Med . 2018; 378 (2): 113-125. doi: 10.1056 /NEJMoa1713137.

2. Yang J, Ramalingam S, Lee C, et al. Osimertinib là phương pháp điều trị đầu tiên (1L) đối với thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển đột biến (NSCLC): Hiệu quả cuối cùng và kết quả an toàn từ hai đoàn hệ mở rộng giai đoạn I. Trình bày tại: Đại hội Ung thư phổi châu Âu 2019; Ngày 11 đến 13 tháng 4 năm 2019; Geneva, Thụy Sĩ. Tóm tắt 122P.


(*) Xem thêm

Bình luận