Tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho bệnh nhân ung thư

26/02/2022

Tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho bệnh nhân ung thư

 

Ngày 26 tháng 2 năm 2021

Trích dẫn từ: Hướng dẫn tiêm chủng COVID-19 cho bệnh nhân ung thư (NCCN, 2021) - Medscape  - 26/02/2021.

 

Consumer attitudes about Pfizer, J&J, and other Covid-19 vaccine brands —  Quartz

 

Các khuyến nghị sơ bộ về tiêm chủng COVID-19 ở bệnh nhân ung thư đã được Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia (NCCN) công bố vào tháng 01 năm 2021 trên trang web của NCCN.

Lưu ý: Nên ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 hơn các vắc xin cần thiết khác. Khuyến cáo rằng có khoảng thời gian là 14 ngày giữa việc tiêm vắc xin COVID-19 và sử dụng các vắc xin khác đã được phê duyệt.

Bệnh nhân được Cấy ghép tế bào tạo máu hoặc Liệu pháp Tế bào

Khuyến cáo rằng tiêm chủng COVID-19 nên thực hiện ≥3 tháng sau khi cấy ghép tế bào tạo máu (dị chủng hoặc tự thân) hoặc liệu pháp tế bào (ví dụ, liệu pháp tế bào T thụ thể kháng nguyên chimeric [CAR]).

Bệnh nhân có khối u ác tính huyết học

Đối với những bệnh nhân đang được hóa trị độc tế bào tích cực, nên trì hoãn việc tiêm chủng COVID-19 cho đến khi số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối đã hồi phục.

Đối với những bệnh nhân bị suy tủy do bệnh tật hoặc liệu pháp điều trị được dự đoán là có khả năng hồi phục hạn chế hoặc không, cũng như những bệnh nhân đang điều trị duy trì lâu dài, nên thực hiện tiêm chủng COVID-19 khi có vắc xin.

Bệnh nhân có khối u ác tính dạng rắn

Đối với bệnh nhân đang hóa trị liệu pháp độc tế bào, liệu pháp nhắm mục tiêu, liệu pháp ức chế điểm kiểm soát hoặc liệu pháp miễn dịch khác hoặc xạ trị, nên thực hiện tiêm chủng COVID-19 khi có vắc xin.

Đối với những bệnh nhân đang trải qua các thủ thuật phẫu thuật lớn, nên hoãn tiêm vắc xin COVID-19 cho đến ít nhất một vài ngày sau khi phẫu thuật.

Người chăm sóc và liên hệ của bệnh nhân

Người chăm sóc, các thành viên trong gia đình và những người tiếp xúc gần từ 16 tuổi trở lên nên được chủng ngừa bất cứ khi nào họ đủ điều kiện nhận thuốc chủng ngừa.

 

Nguồn: Medscape © 2021 WebMD, LLC

Mọi quan điểm được trình bày ở trên là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của WebMD hoặc Medscape.

 


(*) Xem thêm

Bình luận