Chất ức chế EGFR tyrosine kinase (TKIs)/Thuốc đích Thế hệ thứ ba

10/10/2021

 

Chất ức chế EGFR tyrosine kinase (TKIs)

Thuốc đích Thế hệ thứ ba

Ngày 01 tháng 10 năm 2021                   

Tác giả: Tiến sĩ Jane de Lartigue             

                   (Phần 2)                                  

Các chất ức chế EGFR tyrosine kinase (TKI) thế hệ thứ ba khác đang được phát triển lâm sàng, với mục tiêu cải thiện hiệu quả và độ an toàn của Osimertinib8 và một số đã được chấp thuận sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

Lazertinib (Leclaza) là một chất ức chế EGFR tyrosine kinase (TKI) thế hệ thứ ba mới nhằm mục tiêu các đột biến cổ điển ngoài đột biến T790M và EGFR kiểu hoang dã. Nó được phát triển bởi công ty dược phẩm Yuhan có trụ sở tại Seoul, với quyền toàn cầu được mua lại bởi Janssen Biotech, Inc. 17

Lazertinib (Leclaza) gần đây đã được phê duyệt ở Hàn Quốc để điều trị cho bệnh nhân bị ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) tiến triển tại chỗ hoặc di căn có đột biến T790M dương tính, những người trước đây đã được điều trị bằng Các chất ức chế EGFR tyrosine kinase (TKI), dựa trên dữ liệu từ các phần A đến C của thử nghiệm LASER201 giai đoạn 1/2 (NCT03046992 ), trong đó tỷ lệ phản hồi chung (ORR) là 57,9%, PFS trung bình là 11,0 tháng và thời gian phản hồi trung bình (DOR) là 13,8 tháng. Phần D của thử nghiệm này, được liệt kê dưới một mã định danh ClinicalTrials.gov khác (NCT04075396) đang đánh giá Lazertinib (Leclaza) bên ngoài Hàn Quốc. 17,18

Furmonertinib (Alflutinib) và Almonertinib (Ameile) cũng là chất ức chế EGFR tyrosine kinase (TKI) thế hệ thứ ba được chấp thuận ở Trung Quốc để điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) tiến triển tại chỗ hoặc di căn có đột biến T790M dương tính trong thiết lập dòng thứ hai. 19,20 Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của cả 3 loại thuốc đang được tiến hành trên những bệnh nhân có đột biến gen EGFR do chèn exon 20. 

Vẫn chưa biết liệu TKI thế hệ thứ ba có hiệu quả ở những bệnh nhân có đột biến chèn exon 20 hay không, với dữ liệu thử nghiệm lâm sàng gần đây cho thấy Osimertinib có thể có hoạt tính đáng kể. 28

Trong khi đó, thế hệ thứ tư của EGFR TKI đang trong quá trình phát triển để chống lại các tác nhân kháng thuốc thế hệ thứ ba như Osimertinib, thường xuất hiện sau 1 đến 2 năm điều trị. 8 Cơ chế phổ biến nhất của sự đề kháng này là đột biến EGFR C797S, ảnh hưởng đến cysteine ở rìa túi liên kết ATP mà các thuốc này liên kết cộng hóa trị với nhau. 8,21

Các chất ức chế EGFR tyrosine kinase (TKI) thế hệ thứ tư là chất ức chế bộ ba, được thiết kế để nhắm mục tiêu các đột biến cổ điển cũng như các đột biến kháng T790M và C797S. 8 BLU-945 và BBT-176 gần đây đã bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1/2 (NCT04862780, NCT04820023).

Sự kết hợp Amivantamab-Lazertinib đang được khám phá trong một số thử nghiệm lâm sàng liên quan đến các đột biến EGFR cổ điển và / hoặc không phổ biến.

Trong nghiên cứu MARIPOSA giai đoạn 3 (NCT04487080), các nhà điều tra đang tìm cách chọn ngẫu nhiên 1000 bệnh nhân dùng Lazertinib cộng với Amivantamab hoặc giả dược so với Osimertinib cộng với giả dược như là liệu pháp đầu tay cho những bệnh nhân bị ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) tiến triển tại chỗ hoặc di căn với loại bỏ exon 19 hoặc thay thế L858R. Nghiên cứu CHRYSALIS-2 giai đoạn 1 / 1b (NCT04077463) đang thử nghiệm sự kết hợp Amivantamab-Lazertinib trong một số nhóm thuần tập, bao gồm một nhóm dành cho những bệnh nhân đã điều trị trước đó với chèn thêm exon 20 và một cho những bệnh nhân đột biến EGFR không phổ biến khác như S768I, L861Q và G719X những người chưa được điều trị hoặc đã nhận được chất ức chế EGFR tyrosine kinase (TKI) thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai là liệu pháp cuối cùng của họ. 31

Tài liệu tham khảo:

1.                FDA chấp thuận liệu pháp nhắm mục tiêu đầu tiên cho tập hợp con của bệnh ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. Thông tin mới được đăng. FDA. Ngày 21 tháng 5 năm 2021. 

2.                Takeda thông báo FDA Hoa Kỳ cấp quyền xem xét ưu tiên ứng dụng thuốc mới cho mobocertinib (TAK-788) như một phương pháp điều trị cho việc chèn EGFR exon20 + ung thư phổi không phải tế bào nhỏ di căn. Thông tin mới được đăng. Công ty TNHH Dược phẩm Takeda. Ngày 27 tháng 4 năm 2021. 

3.                Vyse S, Huang PH. Nhắm mục tiêu đột biến chèn EGFR exon 20 trong ung thư phổi không tế bào nhỏ. 

4.                Burnett H, Emich H, Carroll C, Stapleton N, Mahadevia P, Li T. Gánh nặng dịch tễ và lâm sàng của chèn ép EGFR exon 20 trong ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển: một tổng quan tài liệu có hệ thống. 

5.                Harrison PT, Vyse S, Huang PH. Đột biến thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) hiếm gặp trong ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. 

6.                Remon J, Hendriks LEL, Cardona AF, Besse B. chèn EGFR exon 20 trong ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển: một lịch sử mới bắt đầu. Ung thư Treat Rev . Năm 2020; 

7.                Karachaliou N, Fernandez-Bruno M, Bracht JWP, Rosell R. EGFR TKIs thế hệ thứ nhất và thứ hai - vẫn có chỗ cho chúng ở những bệnh nhân NSCLC đột biến gen EGFR. 

8.                Du X, Yang B, An Q, Assaraf YG, Cao X, Xia J. Đã kháng thuốc với EGFR-TKI thế hệ thứ ba và các chất ức chế EGFR thế hệ tiếp theo mới nổi. Sự đổi mới . Năm 2021;

9.                Khaddour K, Jonna S, Deneka A, et al. Nhắm mục tiêu vào thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì trong ung thư phổi do đột biến gen EGFR: các liệu pháp hiện tại và mới nổi. Ung thư (Basel) . Năm 2021;

10.             Kazandjian D, Blumenthal GM, Yuan W, He K, Keegan P, Pazdur R. FDA chấp thuận gefitinib để điều trị bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ dương tính với đột biến gen EGFR. Clin Ung thư Res . 2016; 

11.             Ko K, Jeong CW, Kwak C, Kim HH, Ku JH. Ý nghĩa của Ki-67 ở bệnh nhân ung thư bàng quang không xâm lấn cơ: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp. Mục tiêu riêng . 2017;

12.             Ye X, Zhu ZZ, Zhong L, et al. Tỷ lệ phát hiện T790M cao trong TKI-NSCLC ngây thơ với đột biến nhạy cảm EGFR: sự thật hay giả tạo? J Thorac Oncol . 2013;

13.             Greig SL. Osimertinib: phê duyệt toàn cầu đầu tiên. Thuốc . 2016; 

14.             Tagrisso (osimertinib) Lịch sử phê duyệt của FDA. Thuốc.com. Cập nhật ngày 22 tháng 12 năm 2020. 

15.             Soria JC, Ohe Y, Vansteenkiste J, và cộng sự; Điều tra viên FLAURA. Osimertinib trong ung thư phổi không tế bào nhỏ phát triển đột biến gen EGFR không được điều trị. N Engl J Med . 2018; 

16.             NCCN. Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng trong Ung thư học. Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ, phiên bản 5.2021. 

17.             Dhillon S. Lazertinib: chấp thuận đầu tiên. Thuốc . Năm 2021;

18.             Thuốc lazertinib điều trị ung thư phổi của Jeong-yeo L. Yuhan giành được sự chấp thuận. The Korea Herald . Ngày 18 tháng 1 năm 2021.

19.             EGFR-TKI thế hệ thứ ba của Allist nhận được sự chấp thuận tiếp thị cho bệnh ung thư phổi ở Trung Quốc. Blog của Lily Asia Ventures. Ngày 3 tháng 3 năm 2021.

20.             Hansoh Pharma Ameile (almonertinib) nhận được ủy quyền tiếp thị tại Trung Quốc để điều trị bậc hai cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ đột biến gen EGFR T790M. Thông tin mới được đăng. Công ty TNHH Tập đoàn Dược phẩm Hansoh. Ngày 19 tháng 3 năm 2020. 

21.             Ayati A, Moghimi S, Salarinejad S, Safavi M, Pouramiri B, Foroumadi A. Một đánh giá về sự tiến triển của các chất ức chế thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) như một cách tiếp cận hiệu quả trong liệu pháp nhắm mục tiêu ung thư. Bioorg Chem . Năm 2020;

22.             Về đột biến EGFR không phổ biến. Boehringer Ingelheim Dược phẩm. 

23.             Zhang T, Wan B, Zhao Y, et al. Điều trị các đột biến EGFR không phổ biến trong ung thư phổi không phải tế bào nhỏ: bằng chứng và phương pháp điều trị mới. Dịch Ung thư phổi Res. 2019;

24.             Gilotrif Lịch sử phê duyệt FDA. Thuốc.com. 

25.             FDA mở rộng chỉ định afatinib đối với NSCLC di căn, chưa được điều trị trước đó với các đột biến EGFR không kháng thuốc khác. FDA. Cập nhật ngày 16 tháng 1 năm 2018.

26.             Cho JH, Lim SH, An HJ, và cộng sự. Osimertinib cho bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ chứa đột biến EGFR không phổ biến: một thử nghiệm đa trung tâm, nhãn mở, giai đoạn II (KCSG-LU15-09). J Clin Oncol. Năm 2020; 

27.             Puma Biotechnology công bố kết quả tạm thời từ thử nghiệm SUMMIT giai đoạn II của neratinib cho bệnh ung thư phổi không phải tế bào nhỏ di căn, đột biến EGFR 18. Thông tin mới được đăng. Puma Biotechnology Inc. Ngày 5 tháng 11 năm 2020.

28.             Piotrowska Z, Wang Y, Sequist LV, Ramalingam SS. ECOG-ACRIN 5162: nghiên cứu giai đoạn II về osimertinib 160 mg trong NSCLC với chèn EGFR exon 20. J Clin Oncol . 2020;

29.             Rybrevant. Thông tin mô tả trước. Janssen Biotech Inc; 2021.

30.             Bauml J, Cho BC, Park K, et al. Amivantamab kết hợp với lazertinib để điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) do osimertinib tái phát, chưa từng hóa trị (EGFRm) ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) và các dấu ấn sinh học tiềm năng để đáp ứng. J Clin Oncol . Năm 2021;

31.             Shu CS, Goto K, Cho BC, et al. CHRYSALIS-2: nghiên cứu giai đoạn 1 / 1b của lazertinib dưới dạng đơn trị liệu và kết hợp với amivantamab ở bệnh nhân NSCLC đột biến gen EGFR. J Clin Oncol . 2021;

32.             Ramalingam SS, Zhou C, Kim TM, et al. Mobocertinib (TAK-788) trong chèn EGFR exon 20 (ex20ins) + NSCLC di căn (mNSCLC): kết quả bổ sung từ các bệnh nhân trước điều trị platinum (bệnh nhân) và nhóm EXCLAIM của nghiên cứu giai đoạn 1/2. J Clin Oncol . Năm 2021;

33.             FDA cấp chỉ định theo dõi nhanh cho poziotinib của Spectrum Pharmaceuticals. Thông tin mới được đăng. Dược phẩm Spectrum. Ngày 11 tháng 3 năm 2021. 

34.             Le X, Goldman JW, Clarke JM, et al. Poziotinib cho thấy hoạt động và độ bền của các đáp ứng trong phân nhóm bệnh nhân EGFR exon 20 NSCLC đã được điều trị trước đó. J Clin Oncol . Năm 2020;

35.             Prelaj A, Bottiglieri A, Proto C, et al. Poziotinib cho đột biến chèn EGFR và HER2 exon 20 trong NSCLC nâng cao: kết quả từ chương trình truy cập mở rộng. Eur J Ung thư. Năm 2021;

36.             Sacher A, Le X, Cornelissen R, và cộng sự. Tính an toàn, khả năng dung nạp và hiệu quả sơ bộ của poziotinib với chiến lược hai lần mỗi ngày trong ung thư phổi không tế bào nhỏ đột biến gen EGFR / HER2 exon 20. Ann Oncol . Năm 2021;

 

  


(*) Xem thêm

Bình luận